De geschiedenis van de Beheergroep begint in 1987. Een paar buurtbewoners besloot om van het verwaarloosde plein weer echt het stralende middelpunt van de wijk te maken. Het plein was verwaarloosd. Speeltoestellen waren niet meer veilig. Het was vies en er werd veel kapotgemaakt. Er stond zelfs een glasbak op het plein waar kinderen flessen uithaalden en over het plein gooiden.

Eén van die mensen van het eerste uur is buurtbewoner Mariet Crijns. Zij woont pal aan het Schimmelplein. “Iedereen zat te mopperen: de buurtbewoners, de kinderen en ook de leerkrachten van de Thomas à Villanovaschool. Er moest gewoon iets gebeuren.” Toevallig voerde de gemeente Utrecht net in die tijd een onderzoek uit naar speelmogelijkheden in Utrecht-West. Om de mening van de buurt te peilen, werd er ook in Nieuw Engeland een inspraakavond georganiseerd. Crijns: “Daar besloten een paar mensen uit de wijk niet meer te mopperen, maar wat te gaan doen. En zo is de Beheergroep er gekomen. Ik herinner me ons allereerste succesje nog heel goed: de glasbak werd verplaatst.”

Van het één kwam het ander. De gemeente besloot dat er samenwerking moest zijn met de wijkpolitie, bureau Halt (dat alternatieve straffen voor jeugdigen regelt), Stichting Welzijn West (nu Portes geheten) en de plantsoenendienst. Daardoor kwam de politie bijvoorbeeld sneller langs als er overlast was. Ook besloot de Beheergroep activiteiten te organiseren voor iedereen uit Nieuw Engeland. Met kleine stapjes werd het plein steeds mooier. Enthousiaste buurtbewoners maakten het plein schoon en knapten de speeltoestellen op. Het plein zag er weer stukken beter uit en de kinderen konden weer spelen.

Maar er bleven problemen. Nog steeds werd er veel kapotgemaakt, lieten mensen hun hond uit op het plein en werd er vuilnis gedumpt. Mariet Crijns: “We vonden ook drugsspuiten. We beseften dat we dit niet alleen konden oplossen. Als individuele burger kan je niet alle hondenbezitters en hangjongeren aanpakken.”

Gelukkig had de Beheergroep de tijd mee. Begin jaren negentig ontstond vanuit de Haagse politiek het begrip ‘sociale vernieuwing’ en de Beheergroep paste daar uitstekend in. Mariet: “Wij werden in 1991 door de landelijke projectgroep Sociale Vernieuwing zelfs als voorbeeld gebruikt toen minister Ien Dales onze wijk bezocht. Men vond het geweldig dat bewoners zelf de handen ineen sloegen. We deden steeds meer en kregen met steeds meer partijen te maken. Het is belangrijk dat je je laat horen bij de professionele organisaties. Wij zijn als bewoners het meest deskundig. Wij weten wat zich op het plein afspeelt en hoe maatregelen uitwerken op de mensen die gebruikmaken van het plein.” In 1992 werd de beheergroep een stichting. Dat was nodig om subsidies voor onze activiteiten aan te kunnen vragen. 

In 1989 kreeg de Thomas a Villa Novaschool toestemming van het Rijk voor nieuwbouw. Het probleem was de kerk. Deze stond al lang op de nominatie om te worden gesloopt, maar was door de gemeente op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Dat vertraagde de nieuwbouw enorm. Er kwam een nieuwbouwprojectgroep om te kijken wat er op de plek van de school en kerk moest komen, maar voor het plein was nog steeds geen geld. Mariet Crijns: “Wij zaten ook in de projectgroep. En wat schetste onze verbazing: op de presentatiebijeenkomst van de nieuwbouwplannen van de school aan de buurt werd verteld dat men geld ging zoeken voor de herinrichting van het plein.”

Dat geld kwam er toen de school in 1995 klaar was. Omdat de Beheergroep al zolang bij het plein betrokken was, wist ze precies wat er nodig was. Het hele plein ging op de schop en de architect van de school maakte samen met het ingenieursbureau van de gemeente een prachtig ontwerp. Mede door de inbreng van de Beheergroep is het plein nu zo mooi. Met voor alle leeftijden een speelplek. Ook werd het blauwe Suikerspinhuisje geplaatst. Mariet Crijns: “In het begin werd de speelgoeduitleen door het kinderwerk van Portes gerund, met banenpoolers. Maar al gauw werd dit wegbezuinigd. Suikerspin ging daardoor dicht, maar het is toch fantastisch dat de bewoners nu zelf dit huisje open houden. Het is eens te meer een bewijs hoe je zelf als bewoner het heft in eigen handen kunt nemen”.

Convenant

In 2001 werd nog een grote slag geslagen. De Stichting Beheergroep Schimmelplein sloot een convenant met alle groepen en instellingen die bij het plein betrokken zijn. In het convenant, dat in 2006 nog werd hernieuwd, kwam precies vast te staan wie waar verantwoordelijk voor is. De beheergroep, de school, het wijkbureau, de politie en ook Portes vonden het Schimmelplein van groot belang voor de wijk.

In het convenant staat het vermeld dat het Schimmelplein ‘een functie heeft als het gaat om het vergroten van de sociale samenhang in de wijk. Door het plein actief te gebruiken, er voor verschillende leeftijdsgroepen iets te organiseren en het plein te laten gebruiken door meer organisaties kan het plein die rol vervullen’. Sinds 2001 staat het officieel op papier: de Beheergroep levert ideeën voor beheer en gebruik van het plein en levert een bijdrage aan het uitvoeren van activiteiten.

Aansprakelijkheid
De Beheergroep Schimmelplein, de leden en/of vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade, ongevallen, letsel ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten die door de beheergroep worden georganiseerd of onder auspiciën van de beheergroep vallen.

Algemeen contact

info@schimmelplein.nl

Vrijwilliger worden

Heb jij tijd en zin om te assisteren bij één van de activiteiten die plaatsvinden op het Schimmelplein? Leuk, we kunnen altijd hulp gebruiken! Zonder vrijwilligers zijn al onze activiteiten niet mogelijk. 
Je kunt je aanmelden per e-mail: info@schimmelplein.nl.