Coming Soon

De rommelmarkt is op zondag 22 september 2019 van 09.00 – 15.00 uur (opbouwen vanaf 8.00 uur).
Plekken reserveren vanaf vrijdagavond 30 augustus om 19.00 uur op Potgieterstraat 24, 06-41204072​

 

Voor info/reserveringen van het Suikerspinhuisje, mail naar suikerspin@schimmelplein.nl